Duh Karpatsko-Balkanske Srbije

Vinarstvo je vekovima deo ruralne ekonomije Srbije ali i način života i izražavanja tradicionalnih vrednosti. Istorija vinarstva predstavljaju dragoceni deo srpskog kulturnog nasleđa. Njen materijalni dokaz – Rajačke pivnice (pimnice) jedinstven je i u Srbiji i u okruženju. Pivnice su živi svedok načina života i običaja tradicionalnih vinarskih zajednica Srba u Istočnoj Srbiji kroz vekove. Kompleks vinskih podruma sela Rajac, kao i susednih u Rogljevu i Smedovcu u Rajačkom vinogorju, zaštićen je kao srpsko kulturno blago, a u proceduri je i zaštita kao UNESCO Svetska kulturna baština.

Danas Rajačke pivnice i rajačka vina privlače interesovanje i turista, jednako koliko i ljubitelja vina. Gostoljubivost domaćina i običaj služenja odlične domaće hrane kupcima vina, negovan generacijama, pretočen je u atraktivnu turističku ponudu i predstavlja nezaboravan način da se oseti uzbudljivi duh Karpatsko-balkanske Srbije. Kažu – iz Rajca teku vina koja ne opijaju ”već pobuđuju”, a hrana se priprema samo od svega domaćeg - sporo i sa puno ljubavi, a za hranu se odavno zna: "Nema iskrenije ljubavi od ljubavi prema hrani".