Pimnica C’est La Vie – Rajačke pimnice – Rajačke pivnice

 

Rezervacija preko booking.com 

Kliknite na sliku ispod

 

Dobrodošli na Rajačke pimnice

Držite levi taster miša pritisnut i okrećite scenu u 3D prostoru.

Preporučujemo Full screen režim u koji ulazite klikom na strelice u gornjem desnom uglu.

Klikom na strelicu u belom krugu prelazite na sledeći deo kompleksa.

Pozicioniranjem miša na "i" u belom krugu videćete više informacija. 

Sponzor virtuelne ture: Pimnica C'est La Vie

Dobrodošli na Rajačke pimnice

Držite levi taster miša pritisnut i okrećite scenu u 3D prostoru.

Preporučujemo Full screen režim u koji ulazite klikom na strelice u gornjem desnom uglu.

Klikom na strelicu u belom krugu prelazite na sledeći deo kompleksa.

Pozicioniranjem miša na "i" u belom krugu videćete više informacija. 

Sponzor virtuelne ture: Pimnica C'est La Vie